Chuyện ba chàng lính trẻ - Tập 64: Người cao su

Kỳ có tính cao su nên lúc nào cũng là người chậm chạp đến muộn. Trường và Kiệt đã rèn luyện cho Kỳ bỏ đức tính xấu đó. Hãy đón xem tập 64 để xem biết thêm về quá trình rèn luyện này nhé!

Thứ tư, 25/11/2020 08:48

Giải trí

Chữ Hán - Nôm 13:38

Chữ Hán - Nôm

Thứ sáu, 22/01/2021 | 22:23
Nhớ mãi một miền quê 25:09

Nhớ mãi một miền quê

Thứ hai, 18/01/2021 | 16:59
Hạnh phúc nhỏ của tôi 26:42

Hạnh phúc nhỏ của tôi

Thứ ba, 12/01/2021 | 06:04
Tình ca người lính 29:58

Tình ca người lính

Thứ hai, 11/01/2021 | 16:13