Chuyện chưa biết về chiếc khẩu trang Trung Quốc: Từ mảnh vải lụa đến gạc phẫu thuật rồi được xem là 'niềm tin' giúp mọi người vượt qua bệnh tật