Chuyện con chim trong đống phân bò: Cái kết đủ đau để thức tỉnh nhiều người trong chúng ta