Chuyên gia Mỹ: Biểu tình ở Hong Kong chắc chắn chấm dứt trong tháng tới vì ngày đặc biệt này của TQ