Chuyên gia Nhật khẳng định Chủ tịch Hà Nội nói đúng và gửi lời xin lỗi tới ông Nguyễn Đức Chung