Chuyên gia Việt: 'Cơ hội World Cup của Việt Nam là đây'