Chuyên gia Việt Nam cùng đoàn WHO đến Vũ Hán điều tra về COVID-19