Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: 'Thái Lan giờ khác lắm lắm, tôi ngại họ còn hơn UAE'