Chuyên gia châu Á: 'Việt Nam cứ đá thế này, thì đến UAE cũng không phải là đối thủ'