Chuyên gia nêu ý kiến về vụ chuỗi cửa hàng Món Huế đóng cửa