00:00

Chuyên gia quân sự giải thích tại sao Ấn Độ cần MiG-35?

TIN LIÊN QUAN