Chuyên gia tâm lý học tội phạm: Nạn nhân trong vụ 3 người bị giết khó có cơ hội thoát thân