Chuyên gia về ung thư: Không có cơ sở khoa học về việc 'Ung thư tự chết nhờ kiêng thịt sữa, đường bột'