Chuyện ít biết về con gái nuôi người Việt của nhà bác học Stephen Hawking