Chuyện làm ăn đang phất lên 'như diều gặp gió', 2 quốc gia này sẽ mất vui nếu Mỹ-TQ sớm làm hòa?