Chuyện ở Đồng Văn

Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ những cựu chiến binh sau khi xuất ngũ trở về địa phương đã tích cực tham gia vào các công tác xã hội, chủ động trong phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo. Không ngại khó, ngại khổ cựu chiến binh Hoàng Ngọc Thanh ở Tổ 1, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang đã trở thành một điển hình trong làm kinh tế giỏi với mô hình trồng hoa hồng thu nhập hàng trăm triệu mỗi năm.

Thứ tư, 13/01/2021 14:44

Thời sự