Chuyện thằng bạn chuyên văn giỏi toán

- "Vì sao em muốn thi vào lớp chuyên Toán?". - "Vì em muốn là thằng giỏi Văn nhất lớp!".

Siêu hài