Chuyện về 'bà nội' của 26 đứa trẻ mồ côi ở miền Tây