Chuyện về những cô giáo trắng đêm cứu tài sản của nhà trường trong lũ