Chuyện về 'quý bà hay cười': Ẩn sau vẻ ngoài hiền dịu là quỷ dữ giết 4 người chồng chỉ vì muốn tìm được người bạn đời hoàn hảo nhất