Clip: Ngư dân Việt làm thịt mực khổng lồ

Một nhóm ngư dân ra khơi câu được con mực khổng lồ, sau đó họ đã làm thịt ngay trên tàu.

Chuyện lạ