Clip: Phá sản do ảnh hưởng của dịch COVID - 19, lãnh đạo một công ty giày da cúi đầu xin lỗi hàng ngàn công nhân