Clip Tóc Tiên chia sẻ về 'Ngày Tận Thế'. Sau tất cả, người Tóc Tiên muốn gặp gỡ và xin lỗi nếu mai là 'ngày tận thế' chính là mẹ

Giải trí