Clip: Vừa cười vừa tội thay chú bé này vì mời cơm thôi mà còn khổ hơn...

Muốn làm con nhà gia giáo thì phải biết mời cơm đúng cách!

Thời sự