Clip hài: Khi chị em biến võ thuật thành 'trò cười'

Khi chị em chân yếu tay mềm nhưng lại thích thể hiện màn võ thuật 'đỉnh cao' nhưng lại trở thành thảm họa.