Clip hài: Khi hàng 'fake' gặp phải hàng 'xịn'

Thời chiến quốc có Hàn Tín nhịn nhục làm nên nghiệp lớn. Vậy thì hà cớ gì ta không học điển tích xưa đó để được an toàn phải không các chế.

Siêu hài