Clip hài: Những màn ảo thuật 'ảo diệu' khó tin

Thanh niên biểu diễn những mà ảo thuật vô cùng 'ảo diệu' khiến người xem không thể tin vào mắt mình.