Clip kích nổ quả bom từ Thế chiến II tìm thấy ở nhà bà Lulu

Cảnh sát cũng đã đưa ra khuyến cáo an toàn và cảm ơn sự hợp tác của người dân.

Thứ ba, 05/05/2020 10:41

Quân sự