Clip rừng cháy ngùn ngụt ở Úc khiến trực thăng cứu hỏa rơi

Thứ năm, 14/11/2019 14:15