Cổ Thiên Lạc lên tiếng về tin sắp cưới Tuyên Huyên