Cờ bay trên sân Mỹ Đình sau bàn thắng của Tiến Linh

Cờ bay trên sân Mỹ Đình sau bàn thắng của Tiến Linh

Thể thao