Cơ cấu nhà đầu tư trên thị trường trái phiếu Chính phủ có sự cải thiện căn bản

Trên thị trường trái phiếu, tính đến ngày 21/6/2019, Bộ Tài chính đã huy động được 102.673 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ (TPCP), không tính 7.000 tỷ đồng phát hành TPCP để nhận nợ với BHXH, bằng 33,4% kế hoạch năm.

Khối lượng trả nợ gốc 6 tháng đầu năm là 98.995 tỷ đồng, theo đó khối lượng huy động ròng (trừ trả nợ gốc) là 3.678 tỷ đồng. 100% khối lượng phát hành có kỳ hạn từ 5 năm trở lên, trong đó 92% khối lượng phát hành có kỳ hạn 10 năm trở lên. Kỳ hạn phát hành bình quân duy trì ở mức cao đạt 13,26 năm.

(Ảnh minh họa)

Trong 6 tháng đầu năm, lãi suất phát hành TPCP đã được điều hành phù hợp cung cầu của thị trường và diễn biến thị trường tiền tệ. Theo đó, lãi suất phát hành bình quân ở mức 4,97% năm, tiếp tục duy trì ở mức thấp. Lãi suất phát hành thời điểm cuối tháng 6/2019 thấp hơn 0,2% - 0,5% so với thời điểm cuối năm 2018 ở tất cả các kỳ hạn.

Đáng chú ý là cơ cấu nhà đầu tư trên thị trường TPCP có sự cải thiện căn bản với vai trò ngày càng quan trọng của các tổ chức phi ngân hàng và giảm dần tỷ trọng nắm giữ TPCP của các ngân hàng thương mại. Trong 6 tháng đầu năm, tỷ lệ nắm giữ TPCP của các nhà đầu tư là tổ chức tài chính phi ngân hàng tiếp tục tăng, đạt khoảng 53% (tăng 0,8% so với mức 52,2% tại thời điểm cuối năm 2018), tỷ lệ nắm giữ của các ngân hàng thương mại đạt khoảng 47%.

Trên thị trường trái phiếu DN, theo thống kê của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm 2019, khối lượng TPDN phát hành đạt 89.483 tỷ đồng, bằng 134% so với cùng kỳ năm 2018. Tính đến thời điểm 24/6/2019 dư nợ thị trường trái phiếu DN đạt 10,22% GDP năm 2018, tăng 19,2% so với cuối năm 2018 (8,6% GDP). 

Quy mô thị trường trái phiếu DN đến nay đã vượt mục tiêu đề ra đến năm 2020 tại Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 14/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Lộ trình phát triển thị trường trái phiếu giai đoạn 2017-2020...

Theo M.T/Petrotimes

Tags: cải thiện  |  nhà đầu tư  |  phát hành  |  thị trường  |  Khối lượng  |  trái phiếu  |  thời điểm  |  lãi suất  |  nắm giữ  |  cuối năm 2018