Cổ động viên Việt Nam biến Rajamangala thành sân nhà