Cô em út quốc dân trong 'Về nhà đi con': Phong cách thời trang trên phim thế nào, ngoài đời y chang vậy!