Có fan là 'thánh soi', đến cách thắt dây giày của Dương Mịch cũng thành hot trend khiến dân tình bấn loạn