Cô gái 'bùng' 150 mâm cỗ cưới hứa bán đất trả nợ cho nhà hàng