Có gì mới trên Android Q, hệ điều hành phiên bản thứ 10 của Google?

Bạn có kỳ vọng gì cho phiên bản mới mẻ này?

Kinh doanh