Có gì trong công viên nước khổng lồ hiện đại nhất Thủ đô mà vừa khai trương, dân tình đã kéo đến đông nghịt?