Cô giáo tiểu học yêu nhầm kẻ sát nhân và nhúng chàm giết người hàng loạt, sau 20 năm đã trả giá thích đáng