Có người yêu để làm gì

Thật ngọt ngào phải không, còn ai muốn FA không?