Có nhiều vàng, tiền mặt trên xe nghi phạm vụ 2 xác chết trong khối bê tông

Qua khám xét xe của các nghi phạm, công an thu được lượng lớn vàng và tiền mặt cùng nhiều đồ dùng sinh hoạt.

Pháp luật