Có phao như này chẳng sợ bị đuối nữa...

Có ai biết nơi nào bán phao thế này không chỉ cho ad với.

Siêu hài