Cô phụ trách đưa đón trẻ trường Gateway: 'Tôi không bỏ quên cháu nào trên xe'