Cơm xa lộ đầu năm: Thượng đế bị 'chặt chém như chuối'