Cơn địa chấn Hong Kong, người dân hoảng loạn gom tiền mặt