Con gái à, dù chồng chỉ tát con một cái thôi, cũng hãy về nhà ngay với bố!

Dù ngoài kia có bão giông, hãy về đây có bố chờ...

Giải trí