Con gái một khi đã giận dỗi thì đừng hòng mà dỗ được

Ai có con gái sẽ thấu hiểu cảnh này.

Siêu hài