Con gái thực ra rất đơn giản

Chỉ những điều nhỏ nhặt thôi cũng làm con gái cảm động lắm rồi ý.

Siêu hài