Công Phượng: 'Ở Bỉ tôi được ẩn danh, đó là điều tuyệt vời'