Công Phượng có thể là ngôi sao Đông Nam Á tại Hàn Quốc